04.06.2018..

Izvestaj sa odrzane redovne XXI godisnje sednice Skupstine

 

 

25.04.2018.

Odluka o sazivanju Skupstine

Predlog Odluke 1 i 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Prilog 6

Prilog 7

Zapisnik sa XX vanredne Skupstine

Zapisnik sa redovne XIX godisnje Skupstine

Godisnji izvestaj o poslovanju 2017.

Prilog uz tacku 5 - CR SAS 2017

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Punomocje za fizicka lica

Punomocje za pravna lica

 

 

14.11.2017.

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine drustva

Predlog odluke za vanrednu Skupstinu

Predlog teksta odluke o imenovanju direktora Drustva

Odluka I - usvajanje dnevnog reda

Odluka II - o imenovanju tri clana Odbora direktora

Izvestaj sa Vanredne Skupstine

 

 

04.09.2017.

Oglas za prevoz repe - kampanja 2017.

 

 

27.06.2017.

Zahtev za ponudu PREVOZ REPE 111/2017

 

 

 

15.06.2017.

Izvestaj sa redovne godisnje (XIX) Skupstine

Odluka I

Odluka II

Odluka III

Odluka IV

Odluka V

Odluka VI

Odluka VII

Odluka VIII

Odluka IX

 

 

11.05.2017.

Izvestaj sa vanredne Skupstine

Odluka o imenovanju direktora

Poziv za vanrednu sednicu Skupstine

Obrazlozenje

Odluka o sazivanju

Glasacki listic

Odluka o imenovanju

Ispravka tehnicke greske u pozivu

 

 

10.05.2017.

Saziv XIX redovne Skupstine

Punomocje za pravna lica

Punomocje za fizicka lica

Glasacki listic za glasanje u odsustvu

Punomocje za pravna lica

Predlozi Odluka 

1. Odluka o usvajanju dnevnog reda

2. Zapisnik Skupstine 2016.

2. Odluka o usvajanju zapisnika

3. Odluka o usvajanju izvestaja direktora

4. Godisnji izvestaj 2016

4. Odluka o usvajanju godisnjeg izvestaja

5. Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja

Bilans stanja 2016.

Bilans uspeha 2016.

Crvenka SAS opinion 2016 V8 final

Izvestaj o ostalom rezultatu

Izvestaj o promenama na kapitalu

Izvestaj o tokovima gotovine

Napomene uz FI za 2016 godinu

6. Odluka o izboru revizora

7. Odluka o izmenama i dopunama statuta

Preciscen tekst Statuta 2017

8. Odluka o gasenju dela pravnog lica

9. Odluka o promeni zastupnika

 

 

04.05.2017.

Godisnji izvestaj za 2016. godinu

 

 

28.4.2016.


Godisnji izvestaj za 2015

 

 

19.08.2014.

Dopuna - godisnji izvestaj za 2013. godinu

 

29.04.2014.


Godisnji izvestaj fabrike secera AD Crvenka za 2013.

 

18.07.2013.


Godisnji izvestaj za 2012. (8,17mb)

 

25.04.2013.

Godisnji izvestaj za 2012.

 design: www.crvenka.net